Listopad 2009

Listopad byl trochu hektický měsíc, na karoserii se pracovalo pouze asi 2 víkendy. Podařilo se dokončit opravu cowl panelu a některé další drobnosti.

Cowl panel - dokončení

Po opískování a vrstvě základové barvy následoval vrchní nátěr. Zvolil jsem kombinaci přelakovatelného UBS a vrchního akrylového matného laku. Na obrázku je provedeno zamaskování ploch, které nebudou lakovány. Maskovaní bylo podobně provedeno i na spodní části.
Plechovka a pistole na aplikaci UBS. Zjistil jsem, že nejlepšího výsledku a rovnoměrného povrchu je dosaženo při tlaku 5-6 barů. Vrstva UBS na vrchní krycí části cowl panelu.
Výsledek po aplikaci 1 vrstvy UBS a 2 vrstev matného černého laku. a spodek.
Nyní zbývalo zavařit navařit kryt cowl panelu zpět ke karoserii. Celkem se jednalo asi o 80 bodových svarů. Celková operace nám ve dvou lidech zabrala asi 3 hodiny. Před usazením na místo jsem po obvodu styčných ploch aplikoval vrstvu PU tmelu, a tak utěsnil celou dutinu proti průniku vody. Pokusil jsem se to provést teď neboť po zavaření bude již dutina velmi špatně přístupná. Tím jsem si v některých místech zkomplikoval svaření bodových svarů v místech, kde se PU tmel dostal do blízkosti vysoké teploty oblouku svářečky. Dost to hořelo...Takže bylo nutné svářet s obličejovou maskou abych nemusel výpary dýchat. Výsledek po obroušení svarů kotouči zrnitosti 40 a 80.

Nosníky sedadel

Zavařil jsem k podlahám již dříve opravené stupínky sedadel.
Nosníky sedadel. Zde se komplikovalo stažení plechů podlahy a nosníku k sobě.. Zvolil jsem metodu přitažení malými samořeznými šroubky k podlahám a následnému zavaření.

Levá torzní skříň

Zde je upasován originální kryt torzní skříně. Byl v poměrně dobrém stavu. Stažení je provedeno velkými svěrkami a spodní část pomocí heveru. Brácha v krkolomné pozici zaváří bodové svary.
A výsledek. Zbývá dobrousit svary.