Click

Červenec 2009

Oprava sloupků dveří

Sloupky dveří byly poněkud zeslabeny a místy se koroze prožrala i skrz. Sloupky jsme opravili a zpevnili vyřezáním nejhorších míst a vevařili kusy z nového plechu.

Nakreslené části na výměnu. Vyřezání vyrezlých dílů kolem závěsů dveří.
Připraveno na zavaření. Nové plechy na místě. Zbývá obrousit svar a bude to jak nové.
vyvařená díra ve spodní části sloupku, kde se držela voda u kontaktu s prahem. Sloupek na straně řidiče - opět vyřezání vyrezlých plechů okolo závěsů dveří.
Ještě zbývá díra ve spodní části sloupku. Opravný a obroušený sloupek. Finální broušení lamelovým kotoučem na úhlové brusce na rovných plochách. Stopkovým kotoučem pak vybrousit do finálního tvaru zejména oblé křivky sloupku ve spodní části, tak aby bylo nutné použít jen nejnutnější minimální množství kitu.

Nosníky přední části a motoru

Přední nosníky, zejména pravý byly v hrozném stavu. Plech profilu tl.2,3 mm byl děravý jako ementál a z části chyběl úplně. Auto bohužel doplatilo na menší havárii předku a minimální antikorozní ochranu všech dutin. Rozhodl jsem se tedy pro radikální akci a to výměnu téměř celého nosníku za nový. Nejprve bylo nutné zpevnit celou část karoserie, tak aby nedošlo k porušení geometrie ostatních nosných částí - příčného nosníku motoru a uchycení stabilizátoru.

Zpevnění motorového prostoru L profily - příčně přes tlumičové šachty.K nim byla uchycena podélně tyč a k ní se navařil nosník stabilizátoru. Po odřezání nosníku by se tak snad neměla porušit geometrie karoserie. Odvrtaný plech krytu nosníku.
Pohled na vnitřní část nosníku Odvrtaná a odsekaná dutina -torque box - nevím jestli pro to v češtině existuje výraz.
Pohled na celou část. Stav bohužel odpovídá stáří vozu a samozřejmě doplatil na zacházení podmínkách kde auto jezdilo. Bohužel z výroby nebylo auto nijak antikorozně ošetřeno a i konstrukčně to nebylo určitě šťastné řešení neboť kapsy v podbězích zachycovaly spoustu vody a soli , která udělala své...

Pokračování příští měsíc