Click

Duben 2010

Práce na Mustangu neustávají, přestože nemám mnoho času přidávám alespoň krátké pojednání o tom co se v posledních dvou měsících událo.

Pokračovaní opravy blatníků

Pokračovali jsme v opravě předních blatníků. Původní stav a síla plechu byla natolik degradována, že jsme se rozhodli k radikálnější opravě vyrezlých ploch.

Ohýbání částí horní hrany blatníku. Zde je postupné modelování původního tvaru z jednotlivých kusů plechu. Sílu plechu jsem zvolil 1mm.
Dotvarování dalších kusů. Svary je nutné postupně bodovat. Je naprosto nezbytné pouze bodovat a vyvářet pomalu, aby se plech nedeformoval přílišným ohřevem. Celá oprava trvala téměř dva dny. Zde je plný svar.
Zde je výsledek po obroušení brusnými a lamelovými kotouči. Nyní již bude stačit trocha kitu či cínu a svar nebude vůbec viditelný. Přední část byla deformována a také vyrezlá. Zde je odříznuta nejzkorodovanější část.
tvarování plechu podle šablony z balzového dřeva. Tu jsme vyrobil dle zrcadlového obrazu druhého blatníku. A opět postupné zabodování . Bodové svary dělám cca v 5 ti cm odstupu a v několika cyklech . Mezi každým cyklem je nutné čekat než díl vychladne, aby nedošlo k tepelné deformaci.
Finální stav po obroušení.


Zadní levý baltík

Blatníky ještě nejsou plně hotové, ale využil jsem pěkného počasí a přistoupil k přípravě na vyvaření zadních blatníků.

Zde je dutina a vnitřní výztuha karoserie opískována a zbavena koroze. Zde je vidět již nátěr do epoxidové základovky. Bylo nutné opravit vnitřní výztuhu karoserie. tj. odvrtat bodové svary. roztáhnout spoje plechu od sebe. Vevařit opravné kusy a zpět přitáhnout a svařit.
Nyní bylo nutné připravit a spasovat nový díl blatníku. Bohužel téměř nikde díl nelícoval správně a bylo nutné ohýbat, řezat a tvarovat. Bohužel to je asi u taiwanských kopií normální. Zadní část bylo nutné narovnat neboť ohyb k zadnímu panelu byl o 2 cm dále.
Spasování s vnějším podběhem bylo nutné také dotvarovat. Následovalo srovnání s liniemi dveří.
Po spasování a rozměření byl finálně uchycen nový podběh a zavařen na místo. Zde je po obroušení svarů a zatmelení spojů polyuretanovým tmelem na karoserie do míst která budou po navaření blatníku obtížně přístupná.